ASUS ROG GL753VE - Używanie touchpada

background image

Używanie touchpada

background image

30

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Gesty jednym palcem

Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie

Stuknij aplikację w celu jej zaznaczenia.

Stuknij dwukrotnie aplikację w celu jej uruchomienia.

Przeciągnięcie i upuszczenie

Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez

podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu,

unieś palec z touchpada.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

31

Kliknięcie lewym przyciskiem

Kliknięcie prawym przyciskiem

Kliknij aplikację w celu jej

wybrania.

Kliknij dwukrotnie aplikację

w celu jej uruchomienia.

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić

menu uaktywniane kliknięciem

prawym przyciskiem myszy.

UWAGA: Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują

położenie lewego i prawego przycisku myszy na panelu dotykowym.

Gesty dwoma palcami

Stuknięcie

Naciśnij panel dotykowy dwoma palcami, aby zasymulować funkcję

kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

background image

32

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Zmniejszenie

Powiększenie

Ściągnij do siebie dwa place na

touchpadzie.

Rozsuń dwa place na touchpadzie.

Przewijanie dwoma palcami (w

górę/w dół)

Przewijanie dwoma palcami (w

lewo/w prawo)

Przesuń dwa palce, aby przewinąć

w górę lub w dół.

Przesuń dwa palce, aby przewinąć

w lewo lub w prawo.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

33

Przeciągnięcie i upuszczenie

Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego

kliknięcia. Przesuń innym placem po touchpadzie, aby przeciągnąć

element, a następnie podnieś palec z przycisku w celu upuszczenia

elementu.

Przeciąganie w dół

Stuknięcie

Stuknij touchpada trzema palcami, aby włączyć asystenta Cortana.

background image

34

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Przesuwanie w lewo/w prawo

Jeśli otwartych jest kilka aplikacji, przesuń trzema palcami w lewo lub

w prawo w celu ich przełączenia.

Przesuwanie w górę

Przesuwanie w dół

Przesuń palcem w górę, aby

zobaczyć podgląd wszystkich

otwartych aktualnie aplikacji.

Przesuń palcem w dół, aby

wyświetlić pulpit.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

35

Gesty wykonywane czterema palcami

Stuknięcie

Stuknij touchpad czterema palcami, aby wyświetlić pozycję Action

Center.

Dostosowywanie touchpada

1.

Wyświetl ekran All settings (Wszystkie ustawienia) z pozycji

Action Center.

2.

Wybierz pozycję Devices (Urządzenia), a następnie Mouse &

touchpad (Mysz i touchpad).

3.

Dostosuj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

background image

36

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne, które dostępne są na klawiaturze notebooka, mogą

być uruchamiane za pomocą następujących poleceń: