ASUS ROG GL753VE - Zdejmowanie pokrywy wnęki

background image

Zdejmowanie pokrywy wnęki

A.

Wyjmij gumową pokrywę w celu odsłonięcia znajdującej się pod

nią śruby.

B.

Wykręć śruby znajdujące się w pokrywie wnęki notebooka.

C.

Wysuń pokrywę wnęki, a następnie wyjmij ją całkowicie z

komputera.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

79

Aby ponownie założyć pokrywę wnęki:

A.

Wyrównaj i załóż ponownie pokrywę wnęki.

B.

Zabezpiecz pokrywę za pomocą wykręconych wcześniej śrub.

C.

Umieść gumową pokrywę na miejscu.

background image

80

Podręcznik elektroniczny do notebooka