ASUS ROG GL753VE - Recycling ASUS/Usługi zwrotu

background image

Recycling ASUS/Usługi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia

zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy

w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów,

baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje

dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr.

asus.com/english/Takeback.htm.

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR