ASUS ROG GL753VE - Uproszczona deklaracja zgodności UE

background image

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne

z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy

1999/5/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem

https://www.asus.com/support/.

Urządzenie to może być używane w poniższych krajach:

background image

116

Podręcznik elektroniczny do notebooka