ASUS ROG GL753VE - Prehlásenie FCC s upozalebonením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

background image

Prehlásenie FCC s upozalebonením týkajúcim sa

vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

VÝSTRAHA! Upozalebonenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktaleboé neboli

jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok

zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. “Výrobca prehlasuje, že toto

zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci kanálu 1 až 11 v rámci frekvencie

2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného mikroprogramového vybavenia

regulovaného v USA.”

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre

nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na

limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou

anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak,

aby vyhovel dobe stanovenej pre RF.