ASUS ROG GL753VE - Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov

background image

Recyklačný program ASUS / Služby spätného

prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo

záväzkov voči najprísnejším nalebomám pre ochranu životného prostredia. Veríme,

že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov,

ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné infalebomácie o

recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.

com/english/Takeback.htm.

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR