ASUS ROG GL753VE - Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

background image

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade

so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č.

1999/5/ES. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite

https://www.asus.com/support/.

Toto zariadenie môže byť prevádzkované v krajinách, ktoré sú uvedené nižšie: