ASUS ROG GL753VE - Nastavenia BIOS-u

background image

Nastavenia BIOS-u

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na

paleboovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí..

Režim EZ

Táto ponuka sa zobrazí po vstupe do programu nastavenia BIOS a

poskytuje prehľad o základných systémových informáciách. Ak chcete

získať prístup k rozšírenému režimu pre pokročilé nastavenia BIOS,

zvoľte možnosť Advanced Mode (Rozšírený režim) (F7) alebo stlačte
tlačidlo

.

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

počas

POST.

Spustite ponuku Štart, zvoľte položky Settings (Nastavenia) >

Update & security (Aktualizácia a zabezpečenie) > Recovery

(Obnovenie) a potom v ponuke Rozšírené spustenie zvoľte

možnosť Restart now (Reštartovať teraz). Na obrazovke s

rozšíreným nastavením potom zvoľte položky Troubleshoot

(Riešenie problémov) > Advanced options (Rozšírené

možnosti) > UEFI Firmware Settings (Nastavenia firmvéru

UEFI) > Restart (Reštartovať).

background image

68

notebooku Elektronická príručka

2.

Stlačte tlačidlo

a vyberte zariadenie ako Boot Option

#1 (Možnosť zavádzania č. 1).

Zavádzanie

Táto ponuka umožňuje nastaviť prialeboity možnosti zavádzania.

Pri nastavovaní prialeboity zavádzania si môžete pozrieť nasledovné

postupy.

1.

Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1).

background image

notebooku Elektronická príručka

69

Security (Zabezpečenie)

Táto ponuka umožňuje nastaviť heslo správcu a používateľa

prenosného počítača. Umožňuje tiež riadiť vstup do ovládača pevného

disku prenosného počítača, vstupného alebo výstupného rozhrania

(I/O) a rozhrania USB.

POZNÁMKA:

Ak vytvaleboíte User Passwalebod (Heslo používateľa), pred

vstupom do operačného systému prenosného počítača budete

vyzvaní zadať toto heslo.

Ak vytvaleboíte Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu),

pred vstupom do BIOS-u budete vyzvaní zadať toto heslo.

background image

70

notebooku Elektronická príručka

Nastavenie hesla:

1.

Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte

Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu nastavenia)

alebo User Passwalebod (Heslo používateľa).

2.

Napíšte heslo a stlačte

.

3.

Heslo potvrďte jeho opätovným napísaním a potom stlačte

tlačidlo OK.

Vymazat’ heslo:

1.

Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte
Administratalebo Passwalebod
(Heslo správcu nastavenia)
alebo User Passwalebod (Heslo používateľa).

2.

Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo

.

3.

Ostatné polia nechajte prázdne a potom pokračujte stlačením

tlačidla OK.

4.

Staré heslo vymažte stlačením tlačidla OK.

POZNÁMKA: Heslo napíšte pomocou klávesnice.

background image

notebooku Elektronická príručka

71

Uložiť a ukončiť

Ak chcete uchovať konfiguračné nastavenia, pred ukončením BIOS-u

vyberte položku Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť).

background image

72

notebooku Elektronická príručka

Aktualizácia BIOS:

1.

Overte presný model prenosného počítača a potom si z

internetovej stránky spoločnosti ASUS prevezmite najnovší

súbalebo BIOS pre váš model.

2.

Kópiu prevzatého súbalebou BIOS uložte na kľúč USB.

3.

Kľúč USB zapojte do prenosného počítača.

4.

Prenosný počítač reštartujte a potom vstúpte do nastavení BIOS.

5.

V ponuke BIOS vyberte možnosti Advanced (Rozšírené) > ASUS

EZ Flash 3 Utility a potom stlačte tlačidlo

.

background image

notebooku Elektronická príručka

73

6.

Na kľúči USB vyhľadajte prevzatý súbalebo BIOS a potom stlačte
tlačidlo

. Aktualizáciu vykonajte podľa pokynov na

obrazovke.

7.

Ak chcete obnoviť systém na predvolené nastavenia, po

dokončení procesu aktualizácie systému BIOS kliknite na tlačidlo

Save & Exit (Uložiť a ukončiť) > Restaleboe Defaults (Ukončiť -

Obnoviť predvolené).

background image

74

notebooku Elektronická príručka