ASUS ROG GL753VE - Vykonávanie možnosti obnovenia

background image

Vykonávanie možnosti obnovenia

Ak chcete získať prístup k niektorej z dostupných možností obnovy

Tablet ASUS a používať ju, vykonajte nasledujúce kroky.
1.

Spustite možnosť Settings (Nastavenia) a vyberte možnosť

Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie).

background image

76

notebooku Elektronická príručka

2.

V možnosti Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie)

vyberte položku Recovery (Obnoviť) a potom vyberte možnosť

obnovenia, ktorú chcete vykonať.

background image

notebooku Elektronická príručka

77