ASUS ROG GL753VE - Režim Lietadlo

background image

Režim Lietadlo

Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu,

ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu.

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré

môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní

svojho notebooku počas letu dodržiavať.

Zapnutie režimu Lietadlo

1. Možnosť

Action Center (Stredisko akcií) spustiť

z panela úloh.

2.

Ak chcete zapnúť režim Airplane (Lietadlo),
vyberte ikonu

.

Stlačte

.

Vypnutie režimu Lietadlo

1. Možnosť

Action Center (Stredisko akcií) spustiť

z panela úloh.

2.

Výberom ikony

vypnite režim Airplane

(Lietadlo).

Stlačte

.

background image

60

notebooku Elektronická príručka