ASUS ROG GL753VE - Izjava komisije za zvezne komunikacije

background image

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema

pogojema:

Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.

Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko

povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B,

v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC).

Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi

motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja

radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili,

lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije,

da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča

škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z

vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali

več od navedenih ukrepov:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.

Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

OPOZORILO! Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z omejitvami

žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega sprejema v bližini.

Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje. Za priklop I/O naprav na to opremo

naj se uporablja samo zaščiten kabel. Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve,

ki niso izrecno odobrene s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev, lahko

razveljavijo vašo pravico za upravljanje s to opremo.

(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993, Washington DC:

Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in administracijski register, Oddelek

za tisk vlade ZDA.)

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

105

Opozorilo glede oznake CE

Ta naprava je skladna z Direktivo o radijski opremi in telekomunikacijski

terminalski opremi 1999/5/ES (leta 2017 jo nadomesti Direktiva o radijski opremi

2014/53/EU), Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES (aprila 2016

jo nadomesti Direktiva 2014/30/EU) in Nizkonapetostno direktivo 2006/95/ES

(aprila 2016 jo nadomesti Direktiva 2014/35/EU), ki jih je izdala Komisija Evropske

skupnosti.

Države, v katerih bo naprava naprodaj:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR