ASUS ROG GL753VE - Nastavitve BIOS

background image

Nastavitve BIOS

OPOMBA: Zasloni BIOS v tem razdelku so samo referenčne narave.

Dejanski zasloni se lahko razlikujejo glede na model in območje.

Način EZ

Ta meni se pokaže, ko vstopite v program za nastavitve BIOS-a in vam

pokaže pregled osnovnih informacij o sistemu. Če želite odpreti način

Advanced Mode (Napredni način) za napredne nastavitve BIOS-a,
izberite Advanced Mode (Napredni način) (F7) ali pritisnite

.

Znova zaženite prenosni računalnik in pritisnite

med

preizkusom POST.

Zaženite meni »Start« in izberite Settings (Nastavitve) > Update

& security (Posodobitev in varnost) > Recovery (Obnovitev)

in nato izberite Restart now (Zaženi zdaj) v razdelku Napredni

zagon. Ko odprete zaslon z naprednim zagonom, izberite

Troubleshoot (Odpravljanje težav) > Advanced options

(Napredne možnosti) > UEFI Firmware Settings (Nastavitve vdel.

prog. opreme UEFI) > Restart (Ponovni zagon).

background image

68

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Boot (Zagon)

V tem meniju lahko nastavite prednostni vrstni red zagonskih naprav.

Pri nastavljanju prednostnega vrstnega reda lahko upoštevate

naslednje postopke.

1.

V zaslonu Boot (Zagon) izberite Boot Option #1 (Možnost zagona

#1).

2. Pritisnite

in izberite napravo kot Boot Option #1

(Možnost zagona #1).

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

69

Security (Varnost)

V tem meniju lahko nastavite skrbniško in uporabniško geslo za

prenosni računalnik. Z njima lahko upravljate dostop do trdega diska,

vhodno-izhodnega (I/O) vmesnika in vmesnika USB na prenosnem

računalniku.

OPOMBA:

Če določite User Password (Uporabniško geslo), ga boste morali

vnesti pred vpisom v operacijski sistem prenosnega računalnika.

Če določite Administrator Password (Skrbniško geslo), ga boste

morali vnesti pred vpisom v BIOS.

background image

70

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Za nastavitev gesla:

1.

Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator

Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško

geslo).

2.

Vnesi geslo in pritisni

.

3.

Ponovno vnesite geslo in ga tako potrdite, nato pa izberite OK

(V redu).

Za izbris gesla:

1.

Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator

Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško

geslo).

2.

Vnesite trenutno geslo in pritisnite

.

3.

Ostala polja pustite prazna in nato za nadaljevanje izberite OK

(V redu).

4. Izberite

OK (V redu), da počistite prejšnje geslo.

OPOMBA: Za vnos gesla potrebujete tipkovnico.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

71

Save & Exit (Shrani in zapri)

Če želite obdržati nastavitve konfiguracije, izberite Save Changes and

Exit (Shrani spremembe in zapri), preden zaprete BIOS.

background image

72

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Nadgraditev BIOS-a:

1.

Preverite model prenosnega računalnika in s spletnega mesta

ASUS prenesite najnovejšo datoteko BIOS za vaš model.

2.

Shranite kopijo prenesene datoteke BIOS na bliskovni pogon.

3.

Vključite bliskovni pogon v prenosni računalnik.

4.

Znova zaženite svoj prenosnik in nato vstopite v nastavitve BIOS.

5.

V meniju BIOS izberite Advanced (Napredno) > ASUS EZ Flash 3
Utility
, nato pritisnite

.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

73

6.

Na bliskovnem pogonu poiščite preneseno datoteko BIOS in
pritisnite

. Posodobitev dokončajte tako, da sledite

navodilom na zaslonu.

7.

Po postopku posodobitve BIOS kliknite Save & Exit (Shrani

in zapri) > Restore Defaults (Izhod > Obnovi privzeto) in

obnovite sistem na privzete nastavitve.

background image

74

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika