ASUS ROG GL753VE - Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

background image

Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim

zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Ceo tekst

Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji

https://www.asus.com/support/.

Ovaj uređaj se može koristiti u dole navedenim zemljama:

background image

116

E-priručnik za notebook računar