ASUS ROG GL753VE - Leva strana

background image

Leva strana

Ulaz za napajanje

Priključite priloženi adapter za napajanje u ovaj port da biste

napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

UPOZORENJE! Adapter se može zagrejati i postati vruć tokom

upotrebe. Vodite računa da ne prekrivate adapter i držite ga

podalje od tela kada je povezan na izvor napajanja.

VAŽNO! Koristite samo priloženi adapter za napajanje da biste

napunili bateriju i omogućili napajanje notebook računara.

Port za LAN

Priključite mrežni kabl na ovaj port da biste obavili povezivanje

na lokalnu mrežu (LAN).

background image

24

E-priručnik za notebook računar

HDMI port

Ovaj port služi za HDMI priključak i saglasan je sa HDCP

standardom za reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog

zaštićenog sadržaja.

Mini DisplayPort

Ovaj port vam omogućava da povežete vaš notebook računar

sa eksternim displejom.

USB 3.0 port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

USB tip C port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

NAPOMENA: Brzina prenosa ovog porta može se razlikovati u

zavisnosti od modela.

Priključak za slušalice/slušalice sa mikrofonom/mikrofon

Ovaj port vam omogućava da priključite zvučnike sa pojačalom

ili slušalice. Takođe možete da koristite ovaj port za povezivanje

slušalica sa mikrofonom ili eksternog mikrofona.

background image

E-priručnik za notebook računar

25

Poglavlje 2:

Korišćenje Laptopa