ASUS ROG GL753VE - Funkcijski tasteri

background image

(Avionski režim) onemogućava korišćenje

bežičnog umrežavanja.

Smanjuje osvetljenost tastature sa pozadinskim

osvetljenjem

Povećava osvetljenost tastature sa pozadinskim

osvetljenjem

smanjuje osvetljenje ekrana

povećava osvetljenje ekrana

Uključuje ili isključuje panel displeja

menja režim prikaza

NAPOMENA: Uverite se da je drugi ekran povezan

sa notebook računarom.

background image

E-priručnik za notebook računar

37

Omogućuje ili onemogućuje tačped

Uključuje ili isključuje zvučnik

Smanjuje jačinu zvuka na zvučniku

Povećava jačinu zvuka na zvučniku

Pokreće funkciju ASUS pisanje na dodirnoj tabli*