ASUS ROG GL753VE - Uklanjanje poklopca odeljka

background image

Uklanjanje poklopca odeljka

A.

Uklonite gumeni poklopac da biste otkrili vijak koji se nalazi

ispod.

B.

Uklonite vijke sa poklopca odeljka notebook računara.

C.

Izvucite poklopac odeljka i u potpunosti ga uklonite sa laptopa.

background image

E-priručnik za notebook računar

79

Da biste ponovo postavili poklopac odeljka:

A.

Poravnajte i ponovo postavite poklopac odeljka.

B.

Pričvrstite poklopac pomoću vijaka koje ste prethodno uklonili.

C.

Stavite gumeni poklopac na mesto.

background image

80

E-priručnik za notebook računar