ASUS ROG GL753VE - Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

background image

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med

de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på

https://www.asus.com/support/.

Denna enhet kan användas i de länder som anges nedan: