ASUS ROG GL753VE - Använda styrplattan

background image

Använda styrplattan

Flytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera

dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta

pekaren på skärmen.

Glida horisontellt

Glida vertikalt

Glida diagonalt

background image

30

E-manual för bärbar dator

Enfingerpekning

Klicka/Dubbelklicka

Tryck på en app för att välja den.

Dubbeltryck på en app för att starta den

Drag och släpp

Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan

utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på

sin nya plats.

background image

E-manual för bärbar dator

31

Vänsterklick

Högerklicka

Klicka på en app för att välja

den.

Dubbelklicka på en app för

att starta den.

Klicka på knappen för att öppna

högerklickmenyn.

OBS! Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra

musknappens område och den högra musknappen område på

styrplattan.

Tvåfingerpekning

Tryck på

Tryck med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklick-

funktionen.

background image

32

E-manual för bärbar dator

Zooma ut

Zooma in

För samman de två fingrarna på

styrplattan.

För isär de två fingrarna på

styrplattan.

Tvåfingerbläddring (upp/ner)

Tvåfingerbläddring (vänster/

höger)

Glid med två fingar för att bläddra

upp eller ner.

Glid med två fingar för att bläddra

åt vänster eller höger.

background image

E-manual för bärbar dator

33

Drag och släpp

Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Använd

pekfingret för att dra objektet på pekplattan, lyft fingret från knappen

och släpp objektet.

Tryck på

Tryck på styrplattan med tre fingrar för att åberopa Cortana.

Gester med två fingrar

background image

34

E-manual för bärbar dator

Svep vänster/svep höger

Om du har öppnat flera program, svep tre fingrar åt vänster eller höger

för att växla mellan dessa program.

Svep upp

Svep ner

Svep upp för att se en översikt över

alla program som är öppna för

tillfället.

Svep ned för att visa skrivbordet.

background image

E-manual för bärbar dator

35

Fyrfingerpekning

Tryck på

Tryck på styrplattan med fyra fingrar för att åberopa Action Center.

Anpassa styrplattan

1. Öppna All Settings (Alla inställningar) från Action Center.

2. Välj

Devices (Enheter) och sedan Mouse & touchpad (Mus och

styrplatta).

3.

Justera inställningarna efter dina preferenser.

background image

36

E-manual för bärbar dator

Funktionstangenter

Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa

följande kommandon: