ASUS ROG GL753VE - Installera hårddiskenheten

background image

Installera hårddiskenheten

Se följande steg om du måste byta hårddiskenhet på den bärbara

datorn.

VIKTIGT! Köp endast en HD från återförsäljare av denna bärbara dator för

att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon-

eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern

strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.

OBS!

Undersidans utseende på din bärbara dator kan variera beroende på

modellen, men installationen av hårddisken är densamma.

Du bör byta HDD:n med hjälp av en professionel person. Du kan

också uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.

background image

E-manual för bärbar dator

83

A.

Ta bort fackets hölje.

OBS! För mer information, se avsnittet Ta bort fackets hölje i e-manualen.

B.

Ta bort skruvarna som håller HD-vaggan i facket.

C.

(tillval) Om en hårddisk är installerad på din bärbara dator, koppla

ifrån hårddisköppningen från hårddiskporten som bilden nedan

visar.

HD-vagga

background image

84

E-manual för bärbar dator

D.

(tillval) Om ingen hårddisk är ansluten till hårddisköppningen, se

följande steg för hur man tar bort den gamla hårddisken.

1.

Ta bort alla skruvarna på hårddisköppningens sida.

2.

Ta bort den gamla hårddisken från HD-vaggan och placera

den gamla hårddisken på ett plant, torrt underlag med

kretskortet (PCB) vänt uppåt, som bilden nedan visar.

HD-vagga

gammal hårddisk

background image

E-manual för bärbar dator

85

E.

Placera den nya hårddisken i HD-vaggan såsom visas nedan. Se

till att uttagen på hårdisken inte hindras av någon dela av HD-

vaggan.

F.

Sätt tillbaka och dra åt skruvarna som du tog bort tidigare.

HD-vagga

ny hårddisk

background image

86

E-manual för bärbar dator

G.

Sätt tillbaka HDD-vaggan i facket, med HDD-kontaktan mitt för

den bärbara datorns HDD-port. Tryck på HDD-vaggan tills den

ansluter till den bärbara datorn.

H.

Fäst HDD-vaggan med skruvarna du tog bort tidigre.

background image

E-manual för bärbar dator

87