ASUS ROG GL753VE - Ta bort fackets hölje

background image

Ta bort fackets hölje

A.

Ta bort gummilocket för att exponera skruven under.

B.

Ta bort skruvarna från fackets hölje på den bärbara datorn.

C.

Dra ut höljet över facket och ta av det helt från den bärbara

datorn.

background image

E-manual för bärbar dator

79

För att sätta tillbaka fackets hölje:

A.

Passa in och sätt tillbaka fackets hölje.

B.

Fäst höljet med skruvarna du tog bort tidigre.

C.

Sätt tillbaka gummilocket.

background image

80

E-manual för bärbar dator