ASUS ROG GL753VE - ปุ่มฟังก์ชั่น

background image

(โหมดการบิน) จะปิดทำางานการเชื่อมต่อไร้สาย

ทั้งหมด.

ลดความสว่างของไฟแป้นพิมพ์

เพิ่มความสว่างของไฟแป้นพิมพ์

ลดความสว่างของจอแสดงผล

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล

เปิดหรือปิดแผงการแสดงผล

สลับโหมดการแสดงผล

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับ

โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

37