ASUS ROG GL753VE - สแน็ปฮ็อตสป็อต

background image

สแน็ปฮ็อตสป็อต

คุณสามารถลากและปล่อยแอปไปยังฮ็อตสป็อตเหล่านี้

เพื่อสแน็ปแอปลงในตำาแหน่ง

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

53

การใช้สแน็ป

1.

เปิดแอปที่คุณต้องการสแน็ป

2.

ลากแถบชื่อของแอปของคุณ

และปล่อยแอปไปยังขอบของหน้าจอเพื่อสแน็ป

3.

เปิดอีกแอปหนึ่ง และทำาขั้นตอนด้านบนซ้ำา

เพื่อสแน็ปอีกแอปหนึ่ง

1.

เปิดแอปที่คุณต้องการสแน็ป

2.

กดปุ่ม

ค้างไว้

จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรเพื่อสแน็ปแอป

3.

เปิดอีกแอปหนึ่ง และทำาขั้นตอนด้านบนซ้ำา

เพื่อสแน็ปอีกแอปหนึ่ง

background image

54

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์