ASUS ROG GL753VE - Знак CE 

background image

Знак CE

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви R&TTE 1999/5/EC (яка з 2017

року замінюється Директивою RED 2014/53/EU), Директиви ЕМС 2004/108/EC

(яка з квітня 2016 року замінюється Директивою 2014/30/EU) і Директиви про

низьку напругу 2006/95/EC (яка з квітня 2016 року замінюється Директивою

2014/35/EU), виданих Комісією Європейського співтовариства.

Перелік країн, де цей пристрій може продаватися:

background image

106

Електронний посібник користувача ноутбука