ASUS ROG GL753VE - Параметри BIOS

background image

Параметри BIOS

ПРИМІТКА: Екрани BIOS цього розділу подано лише в якості прикладу.

Фактичний вигляд екранів може відрізнятись залежно від моделі та

регіону.

Режим EZ

Це меню відображається після входу у програму налаштування

BIOS і надає загальний огляд основних системних відомостей. Щоб

увійти до Advanced Mode (Розширений режим) для розширених

налаштувань BIOS, виберіть Advanced Mode (Розширений режим)
(F7) або натисніть

.

Перезавантажте ноутбук, а потім натисніть

під час POST.

Запустіть меню Пуск і виберіть Settings (Налаштування)

> Update & security (Поновлення і безпека) >

Recovery (Відновлення), а потім виберіть Restart now

(Перезапустити зараз) у Високотехнологічний запуск.

Увійшовши на екран Високотехнологічний запуск, виберіть

Troubleshoot (Усунення несправностей) > Advanced

options (Високотехнологічні опції) > UEFI Firmware

Settings (Налаштування мікропрограми UEFI) > Restart

(Перезапуск).

background image

68

Електронний посібник користувача ноутбука

2. Натисніть

і виберіть пристрій як Boot Option #1

(Пристрій для завантаження №1).

Завантаження

В цьому меню можна визначити пріоритет опцій завантаження.

Під час налаштування параметрів пріоритету опцій завантаження

можна звернутись до наступної інформації.
1.

На екрані Boot (Завантаження) виберіть Boot Option #1

(Варіант завантаження №1).

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

69

Безпека

У цьому меню можна вказати адміністратора та пароль користувача

ноутбука. Тут також можна контролювати доступ до жорсткого

диска ноутбука, інтерфейсів вводу/виводу (I/O) та інтерфейсу USB.

ПРИМІТКА:

Якщо встановлено User Password (Пароль користувача), перед

завантаженням операційної системи ноутбука з'явиться запит на

його введення.

Якщо встановлено Administrator Password (Пароль

адміністратора), то до входу в BIOS, з'явиться запит на його

введення.

background image

70

Електронний посібник користувача ноутбука

Щоб встановити пароль:

1.

На екрані Security (Безпека) виберіть Administrator

Password (Пароль адміністратора) або User Password

(Пароль користувача).

2.

Введіть пароль і натисніть

.

3.

Повторно введіть пароль, щоб підтвердити його та натисніть

OK.

Щоб зняти пароль:

1.

На екрані Security (Безпека) виберіть Administrator

Password (Пароль адміністратора) або User Password

(Пароль користувача).

2.

Наберіть поточний пароль і натисніть

.

3.

Залиште інші поля порожніми, а потім виберіть OK, щоб

продовжити.

4. Виберіть

OK, щоб очистити старий пароль.

ПРИМІТКА: Для введення пароля потрібна клавіатура.

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

71

Збереження і вихід

Щоб зберегти параметри конфігурації, перед виходом із BIOS

виберіть Save Changes and Exit (Зберегти зміни і вийти).

background image

72

Електронний посібник користувача ноутбука

Оновлення BIOS:

1.

Перевірте модель ноутбука та завантажте останню версію

файлу BIOS для своєї моделі з веб-сайту ASUS.

2.

Збережіть копію завантаженого файлу BIOS на флеш-диск.

3.

Підключіть флеш-диск до ноутбука.

4.

Перезавантажте ноутбук, а потім перейдіть до настройок BIOS.

5.

У меню BIOS виберіть Advanced (Розширені) > ASUS EZ Flash 3

Utility (Утиліта ASUS EZ Flash 3), а потім натисніть

.

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

73

6.

Знайдіть завантажений файл BIOS на флеш-диску, потім
натисніть

. Виконуйте інструкції на екрані, щоб

завершити оновлення.

7.

Після завершення оновлення BIOS виберіть Save & Exit >

Restore Defaults (Збереження і вихід > Відновити значення

за замовчуванням), щоб відновити систему до налаштувань

за замовчуванням.

background image

74

Електронний посібник користувача ноутбука